Ünlülerin Medyum u Medyum Tufan Hoca Her türlü sorununuzda Sizlerin yanında... MEDYUM TUFAN

“Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lâkin sâlihlerin duâsı, nüzûl etmiş ve edecek olan elem ve musîbeti def etmeğe ve kaldırmağa medâr olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları, duâ ediniz."

Merak Edilen Konular | Gerçek Medyumlar | Cinciler | Üfürükçüler
Medyum ne demektir ?

Medyum kelimesi Latince bir kelimedir. “Arada bulunan” “ortadaki kişi” gibi anlamlara gelir. Günümüzde ki dil anlayışına uyarladığımızda tekil anlamda paranormal yani normal üstü yetenekleri olan insanları tanımlamaktadır.

Medyum kelimesi 16. yy’da bazı bilimsel açıklamaları yaparken fiziksel ortamlarda süreci aktaran veya taşıyan anlamında kullanılmıştır. Örnek vermek gerekirse; ışığın, havanın, sesin medyumu (taşıyı...

Kimler gerçek medyumdur ?

(Elinde sihirli değnek bulunan ve insanlara istediği an istediğini yapabilen kişi beklenir  ama gerçek bu değildir. Her işin bir kuralı ,nizamı ve düzeni vardır. Gerekli emek ve zaman  harcanmadan
sonuca ulaşılmaz.)

Gerçek medyum insanların yaşamına yaptığı olumlu katkılarla anlaşılır.
Kişi derdinin çözümü için medyuma başvurur. Fiili eylemlerin cevap vermediği sonuç alınamadığı durumda medyuma başvurulur;burada ta...

Şifacı medyumlar

Medyumluk mesleğiyle iştigal eden samimi ve güçlü bir ruh yapısına sahip bir medyumun aldığı ilhamlar ise tabiatıyla yol göstericiliğe,manevi rehberliğe dönüşmektedir. Bu durumda hissedilenler yolu ile kişilere ancak manevi danışmanlık ve yol göstericilik yapılmaktadır. Bu nokta dahi çok hassas bir dengededir.

Bu kişilerde medyumluk özelliği yani ilham alıcılığı varolduktan sonra notalara, notalardan müziğe, renklere, renklerden resime, kelimelere, k...

Sahte medyumlar

Günümüzde internet arama motorlarına baktığımızda pek çok medyum sıfatlı kişinin iletişim bilgilerine ulaşmaktayız. Bunların pek azı medyayla ilgili, gazetelerde televizyonlarda olan ortada bilinen kişilerdir.

 Büyük çoğunluk ise adres vermekten uzak sadece geçici telefon hatlarına sahip kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler insanlara bol bol umut dağıtmakta her türlü işi yapabileceklerini ifade etmektedir. Diğer taraftan farklı isimlerde ve farkl...

Şeytani medyumlar

“Zilzal Suresi 8”

“Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.”

Değerli okurlarım, Türkiyede medyumluk konumuza devam edelim , ne yazıktır ki  kötülük adına  para için her şeyi yapmayı önce göze alan bir süre sonra da  şeytanın elçisi olan büyücüler  az ya da çok  insanların hayatlarını zehirlemekte , parçalamaktadır .

Kötülükten sakınmayı , ve İyili...

Medyumlar arasında neden karmaşa ve kavga var

Dünyada aynı mesleği icra edipte yanyana gelmesi en zor olan kişiler medyumlardır.
Aşırı ego ve kendini beğenmişlik,güç tutkusu,ihtirasları yüzünden böyledir. Ama hataya saplandıklarını bilmezler.

Bunlar şeytanın oyunlarıdır,tuzaklarıdır.

Bazıları benden başka medyum yok  hepsi sahtekar derken;bazıları da cinler alemini tekelinde tutmaya çalışırlar. Sadece ben görüşüyorum gibi manasız  sözler sarfederler.  Cinler a...

Medyumların farkları

Anlaşılacağı gibi bazı keramet ehli  insanlar bazı normal dışı fiillerle insanlara yardımcı yada yıkıcı olabilmektedirler.

Bu kişiler normal yaşamlarında marangoz,tüccar, şöför, muhasebeci,işçi  olabilirler , ancak hepsinin ortak özelliği olgun bir ruh yapısıyla Yüce Yaradanın varlığını  ve Sünnetullahı özümseyerek anlamalarıyla   diğer insanlardan ayrılırlar ,
Bunlardan pek azı  kendilerine lütfedilm...

Dünyada medyumluk gerçeği

GELECEĞİ GÖRMENİN BİLİMSEL YÖNÜ PARAPSİKOLOJİ

Parapsikoloji bir bilimdir. J.B. Rhine eşi L. Rhine tarafından 1930’lu yılların başında A.B.D. Duke Üniversitesinde parapsikoloji tanımıyla deneysel çalışmalar ve araştırmalar yapılmaya başlanmıştır.

 Bu çalışmalar temelde telepati, hipnoz, manyetizma, duru görü, duru işiti, telekinezi gibi normal üstü oluşumların   insan bedeninde nasıl meydana geldiğini araştırmak ü...

Medyumluk ve gelecek

Kuran’ın bize buyurduğu En’am Suresi 59. Ayette “Gaybın anahtarları yalnızca Onun katındadır” ve   Neml suresi 65. ayette “De ki : Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler ancak
Allah bilir”  buyurulmaktadır.

Anlaşılmaktadır ki gayb konusu gizlenmiş, kapalı tutulmuştur.

Ancak meselenin özünü şu şekilde ortaya çıkartabiliriz. Tarih boyunca büyük İslam düşünürleri ve tefsircileri gaybı 2 a...

Gelecek medyumları

1- Basit Duru Görü: Medyumun bu yeteneği ancak etrafında ki veya yakın çevresindeki kişi ve olayları izlemesine olanak tanır. Geçmiş, gelecek - zaman ve mekan hakkında ayrım yapamaz.

2 – Mekan İçindeki Duru Görü: Medyum burada bu yeteneği ile uzaktaki olayları görür yerleri tanır. Kapalı mekanların içini görür. Olaylar ve ayrıntılar hakkında bilgi verir.

3- Zaman İçinde Duru Görü: Bu yeteneği ile medyum geçmişte olmuş olayları ya da...

Geçmiş medyumları

1- Basit Duru Görü: Medyumun bu yeteneği ancak etrafında ki veya yakın çevresindeki kişi ve olayları izlemesine olanak tanır. Geçmiş, gelecek - zaman ve mekan hakkında ayrım yapamaz.

2 – Mekan İçindeki Duru Görü: Medyum burada bu yeteneği ile uzaktaki olayları görür yerleri tanır. Kapalı mekanların içini görür. Olaylar ve ayrıntılar hakkında bilgi verir.

3- Zaman İçinde Duru Görü: Bu yeteneği ile medyum geçmişte olmuş olayları ya da...

Cinciler

CİNCİ: Bu kişiler çeşitli sebeplerden kalp gözleri açılmış bazı varlıkları görebilen kimselerdir. Etraflarında bulunan çeşitli kademedeki bedensiz varlıkları harekete geçirmek suretiyle bir takım olağan dışı meziyetleri vardır. Kişinin bedenine girmek, hastalığı tespit etmek, kişiyi uyutmak ya da bayıltmak ,kişiye içindeki gizli saklı sözleri söyletmek bir bedensiz varlık için kolaydır.

 Ancak bu kişilerin çoğunluğu bu çalışmalardan ...

Hocalar

HOCALAR: Genellikle yaşlıca kimselerdir. Şehirlerden çok kırsal alanlarda, köylerde yaşamayı tercih ederler. Kuran’ı iyi bildikleri ve İslam’i adaba uygun yaşadıkları varsayılır. Bunun içindir ki bu kimselere genellikle çocuğu olmayanlar, kısmeti çıkıp evlenemeyenler, geçmeyen rahatsızlıkları bulunanlar, çocuklarında tıbben tespit edilemeyen rahatsızlıkları olanlar müracaat ederler. Uygulamalarda genellikle bazı hayvanların iç organları ya da k...

Büyücüler

BÜYÜCÜLER: Bu kesimi genellikle kadınlar oluşturmaktadır. Dışkı, kan,leş, ölü toprağı, kefen bezi gibi malzemeler kullanarak Nas suresinde işaret edilen “düğümlere üfleyenler” kategorisini teşkil ederler. Bu kişiler tam anlamıyla kötülük timsalidirler. Kötülük adına yapılacak her işi kabul eder para karşılığı yaparlar.

Ayırma, yıkma, uzaklaştırma hatta öldürme gibi işler büyücü grubu işleridir. Katiyen iyilik adına hi...

Üfürükçüler

ÜFÜRÜKÇÜLER: Bu kimseler bir takım rahatsızlıkları gidermek için kişinin yüzüne çeşitli dualar okuyup üflerler. Ancak neyi nasıl okudukları ve niçin okuduklarını kimse bilmez. “Rukye” yapmak peygamber efendimizin uyguladığı bir çeşittir. Rahatsız olan uzuv ve organlar el ile sıvazlanarak bazı şifalı dualar okunur. Bunu her Müslüman kişi yapabilir. Ancak üfürükçülerin çoğu neredeyse kara cahil, siyahla beyazı ayırt edemeyen bir kişilik se...

Medyumluk ve astroloji

Astrologlar :Astrologlar gökyüzünü  ve takvimi 12 ye bölmüşler ve bu 12 takım yıldızında doğan kişilerin birbirlerinden farklı 12 ayrı  burç özelliklerine sahip oldukları kökeninden  yola çıkarak , insanların kişilikleri hakkında fikir yürütmüşler , nasıl bir hayat yaşayacakları hakkında  da hüküm yürütmüşlerdir .

 Astroloji dünya insanının e ilgi duyduğu fenomenlerin başında gelmektedir .
Meselen...

Medyumluk ve bioenerji

 Bioenerjistler genellikle  klasik Çin Tıbbındaki bazı temel esasları ele alarak modern tıp bilgisiyle bağdaştırmaya çalışsalar da ne yazık ki  tıp dünyası  Bioenerji kavramına çok soğuk ve uzak durmaktadır .Bioenerji alanında ki temel  esas insandaki hastalıkların; insanın bedenindeki bazı  görünmeyen enerji kanalları yada enerji akışı ile ilgili tıkanıklılıkların yada  hasarların sebep olduğu temeli üzerine kuruludur ...

Medyumluk ve falcılık

Değerli okurlarım, medyumluk tanımına geçmeden önce diğer bir deyişle kim bu medyumlar sorularına cevap vermeden önce geleceğin görülüp görülemeyeceğine dair sizlerle bazı bilgileri paylaşacağım. Falcılık diğer bir deyişle gelecekten haber alma ve bu haber verme anlamını taşımaktadır. Falcılar genelde hislerine ve anlattıklarına güvenilen kişilerdir. Toplumumuzda bu kişiler genellikle yaşlıca gecekondularda ya da bodrum katlarında yaşayan. Bakımsız, b...

Fal baktırmak istiyorum

Fal baktırmak isteyen kişi öncelikle kendi geleceği hakkında bazı sözler duymak ister. Eğer fala bakan kişi ismi duyulmuş, namı yayılmış, önerilmiş, söyledikleri çıkan bir falcıysa söyleyeceği her söz kişinin beynine bir nakış gibi işlenecektir.

Falcı iskambil kağıdı, tarot kartları, resim, su, ayna, küre gibi bazı araçlardan faydalanarak kişi hakkında yorumlar yapmaya başlar. Bakım işi bittikten sonra kişi duydukları içinde geçmişiyle ilgi...

Fala inanma falsız da kalma

fala inama falsız da kalma

...
İstihare ile fal arasında ki fark

Gelecekten haber vermenin yani falcılığın  inanç boyutunda  ne kadar hassas bir dengede olduğunu ortaya koyduktan sonra sizlere rüya yolu ile gelecekten bilgi almanın farz olduğunu belirtmeliyim.
Rüyalar 3 kısma ayrılır.
Sahih rüyalar (gerçek)
Şeytani rüyalar
Bilinçaltı rüyaları
 
Bazı kimselerin gördüğü rüyayı aynen yaşadım demesi;bu kimseye geleceği hakkında bir duyurunun bir işaretin bir ilhamın v...

Her insan meziyetlerle doğar

Her insan yaratılışında kendine özgü Allah vergisi meziyetlerle doğar. Bu yüzdendir ki Kuran-ı Kerim de Saffat Suresinin 95. ayetinde “Ben sizleri yapacağınız işlerle birlikte yarattım” buyurulmaktadır.

Dolayısıyla bir işi dünya üzerinde vücuda getirmek,ortaya çıkarmak bundan kazanç elde ederek yaşamı idame ettirmek konusunda hiç kimseyi “neden bu işi yapıyor” diye suçlayamayız. Bir işi kendisine meslek edinmiş kişiler ya bu i...

Medyum ve cinlerle bağlantısı

Yüce Kitabımız Kuran ı Kerim  de  iniş sırasına göre 40. sure ,resmi sıralamaya göre 72. sure  olan  Cin Suresi  28 ayettir. Kuranda Cinlerin varlığı ilgili 30 dan  fazla ayet vardır .
Cinler dumansız ateşten yaratılmış gaybın varlıklardır.
Kur’an-ı Kerimde
55/RAHMAN-15: Ve halakal cânne min mâricin min nâr (nârin).
Cann'ı (cinni) da 'yalın, dumansız bir ateşten' yarattı.

Cinler neden insan vücuduna yerleşirler ?

Cinlerin bedene girmelerine halk dilinde“cinin dokunması yada çarpması denilmektedir”
Cinin insan bedenine girmesi için sebepleri vardır.
Kötülük yapmak:
İnsanın Cine bilmeden kötülükte bulunması :
Bunlar aralarındav  sıcak su dökmek ; tenha ıssız alanda bevletmek  farkına varmadan üstüne basmak oturmak gibi , konuşmalarda alay etmek gibi davranışlardan dolayı cin intikam almak isteyebilir.
Aşk :
Erkek...

Cin ve şeytan

Cinlerin varlığı Kur’an-ı Kerim ve diğer semavi kitaplarca da kabul edilmektedir.
Bütün semavi dinlerde cinin varlığına inanılmakta Tevrat ve İncil’de çokça zikredilmektedir.
İnsanlık tarihi boyunca cinlere inanan ve onlarla irtibatta olmaya çalışan  olan pek çok uygarlık olmuştur.

Cahiliye döneminde Sabiiler, Süryaniler, Eski Yunan ve Romalılar cinleri ilah derecesine çıkarmış ve dev, peri, ,şeytan  adlarıyl...

Cinlerle şeytan arasındaki fark

Kur’an-ı Kerimde cinlerin varlığıyla ilgili,
"(Rahman 15) "  "Cinleri halis ateşten yarattı.
(Hicr 27) Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık." ayetleriyle ateşten yaratıldığı ifade edilmektedir.

Anlaşılıyor ki cinler ateşin alevli yerinden yaratılmıştır. Ateşten yaratılan bir başka varlık daha biliyoruz: ŞEYTAN

(Araf, 12, Sad,76). “…ben ondan hayırlıyım; beni at...

Genel olarak cinler hakkında

Cinlerin özelliklerini, yaradılışları hakkında genel olarak kısaca maddeler halinde şöylece belirtmek mümkündür:
1. Ateşten yaratılmışlardır.
2. Normal duyu organlarıyla algılanamayan ruhanî varlıklardır.
3. Çeşitli şekillere girebilirler, (insan, yılan, kedi, köpek, inek gibi) içlerine sızabilirler.
İnsanların içlerine sızabilirler. Işınsal varlıklar olduğundan, çok hızlı hareket edebilirler. Ağır ve zor işleri ko...

Cinlerin bizlere zararı yokmu?

 Cinler de kısım kısım olduğundan bizlere iyiliği olanda vardır kötülük yapmak isteyenleri de . Müslüman ,Hristiyan ,Musevi, ataist, olarak ayırabiliriz ama ana olarak 2 grup vardır , Şeytani  ve Rahmani   Cinler …

Bugüne kadar bana bu  konuda başvuran  çok sayıda kadın ve erkek  oldu .
 
Biz bu olaya yani cinlerin insan bedenini ele geçirme haline tasallut  diğer değişle obsesyon diyoruz,

...

{ETIKETLER}Dilek Kutusu Çok Yakında Tekrar Aktif Olacaktır ... !!!
Tılsımlı Kravatlar & Tılsımlı Gömlekler
Tılsımlı Yüzükler & Kolyeler
Tılsımlı Giysiler Takılar
Talepler kişilerin İstekleri ve Amaçlarına göre değişiklik arzetmektedir. En Çok Talep Edilen Konuların Başında:

- Siyasi Rekabette Üstünlük
- Parasal Güç
- İdarecilik Elde Etme
- Aile Huzurunun Sağlanmasİ
- Rakiplere Üstünlük
- Cazibe Merkezi Olma
Medyum Tufan ' la Tanışmak Görüşmek isteyen, bilgi almak sohbet etmek isteyen siz Medyum Tufan severleri Bir araya geliyor...

Güncel Buluşmalar
Buluşmalardan Resimler
Online  :10 Bugün  :305 Toplam  :2130600 
Medyum Tufan TUFAN'a ulaşmak ve yardım almak için :
Gsm: 0532 484 30 33 / Tel : 0212 296 67 23
Nişantaşı / İSTANBUL
Ana Sayfa Videolar İletişim HakkımdaBasında Biz Medyum Tufan Başvuru Konuları Bakımlar Büyü ve EtkileriBilinmeyenler Merak Edilenler Parapsikoloji Vefkler Damla Bilişim Karakter Boyutu:12 Px Karakter Boyutu:13 Px Karakter Boyutu:14 Px Yazdır Arkadaşına Gönder