Ünlülerin Medyum u Medyum Tufan Hoca Her türlü sorununuzda Sizlerin yanında... MEDYUM TUFAN

“Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lâkin sâlihlerin duâsı, nüzûl etmiş ve edecek olan elem ve musîbeti def etmeğe ve kaldırmağa medâr olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları, duâ ediniz."

Bilinmeyenler
Büyü ve Büyücüler Gerçeği

BÜYÜ –SİHİR

SİHİR diğer deyişle BÜYÜ nedir ?

Değerli ziyaretcilerim   sizlerden gelen istekler üzerine  SİHİR – BÜYÜ konusuna çok detaylı açıklamalar getireceğim . Ancak öncelikler yapmamız gereken Kuranın bizlere işaret ettiği şekliyle meseleyi ortaya çıkarmak ve   bu yolu takip etmek suretiyle ;delil ve ispatlarıyla sonuca ve çözüme ulaşmak  gerekir . Bu bakımdan Kuran da  sihir adı geçen Sur...

Cinlerin sırrı ve insanlara etkileri

CİNLERİN VARLIĞI ve YAPISI

Yüce Kitabımız Kuran ı Kerim  de  iniş sırasına göre 40. sure ,resmi sıralamaya göre 72. sure  olan  Cin Suresi  28 ayettir. Kuranda Cinlerin varlığı ilgili 30 dan  fazla ayet vardır .

Cinler dumansız ateşten yaratılmış gaybın varlıklardır.

Kur’an-ı Kerimde
55/RAHMAN-15: Ve halakal cânne min mâricin min nâr (nârin).
Cann'ı (cinni) da 'yalın,...

Falcılar ve fal baktıranlar

Gelecek Görülebilir Mi?
Falcılık Nedir?

Değerli okurlarım, medyumluk tanımına geçmeden önce diğer bir deyişle kim bu medyumlar sorularına cevap vermeden önce geleceğin görülüp görülemeyeceğine dair sizlerle bazı bilgileri paylaşacağım. Falcılık diğer bir deyişle gelecekten haber alma ve bu haber verme anlamını taşımaktadır. Falcılar genelde hislerine ve anlattıklarına güvenilen kişilerdir. Toplumumuzda bu kişiler genellikle yaşlıca gece...

Gelecek bilinir mi ? Nasıl bilinir ?

Gayb yani diğer bir deyişle Gelecek bilinir mi ?
Gelecek bilinirse KADER veya yaşanacaklar değişir mi ?

KADER çeşitli yollarla değişebiliyorsa   o zaman gayb yani gelecekte değişmiş olmaz mı ?

Şimdi tüm bu sorularımızın cevabını  Alemlerin Kitabı Yüce Kuran ı Kerimde  arayalım .

NEML SÛRESİ(65)De ki: "Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltilec...

Kader değişir mi ?

DEĞERLİ OKURLARIMIZA

yıldızlar bizleri , kişiliğimizi , yaşantımızı etkiler mi ?
sorusunun cevabı  olarak ;
Buruc suresi ayetlerini ,yıldızlar konusunu içeren ayetleri ve son olarak ta gök- gökyüzü konularında 280 den fazla ayetin  bir kısmını   sizlerle paylaştık .

Buradan anlaşılacağı üzere Yüce kitabımız Kuran-ı Kerimde yeryüzüne karşılık  olarak  gökyüzünün ;semanın defalarca vurgulanara...

Büyük ve küçük günahlar

Öncelikle hatırlatmak isterim . Büyük günahlar ve küçük günahlar kısmında yer alan noktalara dikkat edelim , zira yolu kaybedersek veya şaşırırsak  yol göstericilerimiz bize ışık olmaya devam edecektir ..

Büyük Günahlar" önemli ölçüde 54 Farz olarak sayılan durumlardan terk edilmesi istenenleri yapmak ya da yapılması istenenleri terk etmek suretiyle ortaya çıkar.

Büyük günahların sayısı çoktur.

 Büyük Günahlar

...
Asla affedilmeyen tek günah

Kul hakkı nedir?

Kul hakkı çok geniş bir kavram içermektedir .
Kulun bedenine ve malına yapılan tecavüzler maddî hukuka,
kalp ve ruhuna verilen zararlar ise mânevî hukuka girer ve değerlendirilir.
Kulun maddî hukukuna örnek  tecavüz, yaralama ,öldürme gibi olaylardır.
Cinayetin derindeki anlamınd ise bir  İnsanın yaşama hakkına son verme, onun bu kâinatla olan bütün münasebetlerini bir a...

6. His nedir ?

6. His nedir ?

...
Takva ne demektir ?

Değerli Hocam TAKVA  konusunda bizi aydınlatır mısınız ?

Bizler  Takva sahibi  olarak kendimizi görebilirmiyiz ?

Gerçek anlamda Takva sahibi olmak için neleri yapmalı nelerden kaçınmalıyız?

Takva konusunda hassas olan  kısımlar  nelerdir?

Takva nedir, müttaki kime denir?

Kur'an-ı Kerim’de üzerinde önemle durulan kavramların başında takva kavramı gelmektedir.
Takva, Kur'an’da 258 defa g...

Dualar mucizelere kapı açar mı ?

ŞİFACILAR NASIL LİFA DAĞITMAKTADIRLAR?

Bazı Sünnetullah ehli kişiler, Kaza ve Kaderi özümsemiş,hak yolunda yürümeyi ilke edinmiş ,ŞİFA vermeyi de adete görev saymışladır.
Bu kişiler sayısız insanlara da maddi menfaat beklemeksizin şifa dağıtmışlardır.
Bu şifaların  çoğunluğu Kurandan ayetler okumak ve Rukye yapmak yoluyla oluşturulmuştur.
Aşağıdaki yazı diyanetin sitesinden alınmıştır. bİz de üzerimize düşen yo...

Keramet nasıl meydana gelir

Tasavvufa göre, keramet Allah'ın veli kullarına, ermişlere verdiği olağanüstü güç  anlamını taşımaktadır .
. Bu anlayışa göre peygamberler mucize, veliler keramet, salih kullar istidrac gösterir.

İslam'da, nakli olarak, sadece peygamberlerin mucize gösterebildikleri geçer ve peygamberlerin aslında doğaüstü bir olayı kendi iradelerince gerçekleştiremeyecekleri bunun zaman zaman ibret zaman zamansa farklı amaçlarla Allah tarafından onlar üzer...

Nazar ve sihir gerçeği

Nazar Kuran da var mıdır ?Nazar (göz değmesi) insanı öldürür mü? Nazara karşı ne gibi tedbirler alınabilir? Nazar nasıl oluşur , sebepleri nelerdir?

DEĞERLİ OKURLARIMIZIN SORULARI
Sayın Tufan Hocam , ben çok nazara uğrayan bir kızım önceleri ailem ve etrafımdan duyuyordum pek önemsemiyordum .Güzel bir kızım, beğenenim çok ama başıma gelemeyen kalmıyor , büyüklü  küçüklü   pek çok aksilikler yaşıyorum . Bazen 2 gün yerim...

Sihir nedir? Tılsım nedir?

"Sihir, tabiat kuvvetleriyle insanlar arasında bir takım gizli ilişkilerin bulunduğu ve tabiattaki bütün varlıkların insanın anlayış gücünü aşan, bilinemeyen gizli kuvvetler tarafından yönetildiği inancından doğdu. Totem dinleri çağındaki din görevlileri verahipler kendilerinde gizli kuvvetlerle ilişki kurabilmek için bir gücün bulunduğunu ileri sürdüler.

Her olayın bir totemin yönetiminde bulunduğunu ortaya atan, totemlerin kötü etkile...

Kuranın 4 mucizesi

Kuran’ı Kerimin  4  Temel Mucizesi  .

1. Zaman Gaybı: Zaman gaybından doğru emin bir şekilde haber vermesidir. Yani  geçmiş ve  geleceği  haber verirken,  her ikisini  yaşamış  görmüş biri gibi emin bir şekilde dile getirmesidir. Kur’an-ı Kerim’in “gaybı” bu şekilde dile getirmesinin nedeni  geçmiş ve gelecek zamanının Allah yanında bir olmasıdır. Bu Kur’an-ı Kerim’in&...

Allahın değişmez kanunu

 Anlaşılacağı gibi bazı keramet ehli  insanlar bazı normal dışı fiillerle insanlara yardımcı yada yıkıcı olabilmektedirler.

Bu kişiler normal yaşamlarında    marangoz,tüccar, şöför, muhasebeci,işçi  olabilirler , ancak hepsinin ortak özelliği olgun bir ruh yapısıyla Yüce Yaradanın varlığını  ve Sünnetullahı özümseyerek anlamalarıyla   diğer insanlardan ayrılırlar ,
Bunlardan pek azı  ken...

Kuranda Peygamberlerin isimleri

Tufan Hocam Kuran’da  bazı isimler zikredilmektedir .
Doğumundan sonra bebeğe bu isimlerden birini  vermek uygun mudur ?
Bu isimleri taşıyan kişiler vardır . İsimler yaşamımıza etki eder mi ?

Değerli okurlarımıza cevap olarak öncelikle  Kuran da İsmi geçen Peygamberlerimizin adlarını , ardından  diğer isimleri hatırlatalım ve yorumumuzu ardından yapalım .
Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Peygamberler
1-Hz. A...

Kuran’a göre melekler ve görevleri

MELEKLER VE DİĞER GÖRÜNMEYEN VARLIKLARLA İLGİLİ ŞUNLARI SÖYLEYEBİLİRİZ.
 
Varlıklar Âleminde Melekler
Meleklerin Özellikleri ve Görevleri vardır
Melekler İyiliğin ve Güzelliğin Sembolüdür
Meleklere İman, İmanın Şartlarındandır
Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur
Cinler
Kuran a  Göre Cinler vardır ve Cin suresi vardır
Cinlerle İlgili Batıl İnançlar ...

Nuh tufanı

Bazı konulardaki bilgi aktarımlarımda gerek çeşitli kitaplardan ansiklopedilerden kaynaklardan; gerekse internet ağı üzerindeki bazı kaynaklardan faydalanmaktayım ,kaynakların çokluğundan ziyade yazdığım bu bilgilerin tüm İslam aleminin paylaşılması gereken ortak bulguları ve ortak bilgileri olduğu kanaatimden kaynak göstermekten ziyade bu muhteşem aydınlatıcı çalışmalarda emeği geçen her araştırmacı,düşünür,yazarımıza  teşekkür etmeyi borç bi...

Ruhun ve ruh gücünün sırları

Ruh ve Ruh Gücü

Ruh konusuna şöyle  bir soruyla giriş yapalım :

Soru: İlâhi dinlerin itikadına göre Allah alemin ne içinde ne de dışındadır. Aleme ne yapışıktır, ne de alemden ayrıdır. Bu bir tezat değil midir? Bunun bir açıklaması var mıdır?

Cevap:Bu ifadeler bir insan için kullanılırsa bir tezat olur fakat Tanrı hakkında kullanıldığı için bir tezat değildir. Çünkü mantık ilmine göre bu ifadelerin tezat olması içi...

Şeytan ve kötülüğün bağlantısı

Evet değerli okurlarım   büyük ve küçük günahları anlattıktan sonra bu günahlardan  nasıl  korunup arınacağımızı nasıl affedileceğimiz kısa bir anlatımla dile getirdim .

Konumuzun başlığı üzerine   Türkiye de ve Dünyada Medyumluk konusunu işlerken   gerçek bir medyum da bulunması gereken hasletleri de dile getirmiş oldum .

 Asıl meselenin insanın kendi içinde ,özünde olduğunu , ya Hakkın yolund...

40 hadis müslim buhari

Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Ve-Sellem Buyuruyor ki :

“Size iki şey bıraktım. Bu iki şeye sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıklığa düşmezsiniz:
-Bunlardan biri: Allah’ın Kitabı –Kur’an-ı Kerim-,
-Diğeri ise: Peygamberinin Sünneti’dir”.

“Allah, benim sözümü -hadisimi- işiten, bunu iyice kavrayan, ezberleyen ve başkalarına duyuran kişinin yüzünü nurlandırsın”.

<...
Kuranda geçen şifalı besinler

Değerli hocam ,  Kuranda adı geçen bazı şifalı besinler var . Bu konuda açıklamanız ve önerileriniz ne olacaktır .

CEVAP
Değerli okurum Kuran’a  baktığımızda  bir çok  besinin, meyvenin, ve  bir  çok  otun  , ağacın adı  geçmektedir.  Kur’an  bize  bu otların  meyvelerin  ve  besinlerin  hem tek başına hem de  karışımında  bir takım  şifalar...

Medyumluğun bilimsel yönü

Medyumluğun bilimsel yönü

...

{ETIKETLER}Dilek Kutusu Çok Yakında Tekrar Aktif Olacaktır ... !!!
Tılsımlı Kravatlar & Tılsımlı Gömlekler
Tılsımlı Yüzükler & Kolyeler
Tılsımlı Giysiler Takılar
Talepler kişilerin İstekleri ve Amaçlarına göre değişiklik arzetmektedir. En Çok Talep Edilen Konuların Başında:

- Siyasi Rekabette Üstünlük
- Parasal Güç
- İdarecilik Elde Etme
- Aile Huzurunun Sağlanmasİ
- Rakiplere Üstünlük
- Cazibe Merkezi Olma
Medyum Tufan ' la Tanışmak Görüşmek isteyen, bilgi almak sohbet etmek isteyen siz Medyum Tufan severleri Bir araya geliyor...

Güncel Buluşmalar
Buluşmalardan Resimler
Online  :10 Bugün  :303 Toplam  :2130598 
Medyum Tufan TUFAN'a ulaşmak ve yardım almak için :
Gsm: 0532 484 30 33 / Tel : 0212 296 67 23
Nişantaşı / İSTANBUL
Ana Sayfa Videolar İletişim HakkımdaBasında Biz Medyum Tufan Başvuru Konuları Bakımlar Büyü ve EtkileriBilinmeyenler Merak Edilenler Parapsikoloji Vefkler Damla Bilişim Karakter Boyutu:12 Px Karakter Boyutu:13 Px Karakter Boyutu:14 Px Yazdır Arkadaşına Gönder