Ünlülerin Medyum u Medyum Tufan Hoca Her türlü sorununuzda Sizlerin yanında... MEDYUM TUFAN

“Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lâkin sâlihlerin duâsı, nüzûl etmiş ve edecek olan elem ve musîbeti def etmeğe ve kaldırmağa medâr olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları, duâ ediniz."

40 hadis müslim buhari

Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Ve-Sellem Buyuruyor ki :

“Size iki şey bıraktım. Bu iki şeye sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıklığa düşmezsiniz:
-Bunlardan biri: Allah’ın Kitabı –Kur’an-ı Kerim-,
-Diğeri ise: Peygamberinin Sünneti’dir”.

“Allah, benim sözümü -hadisimi- işiten, bunu iyice kavrayan, ezberleyen ve başkalarına duyuran kişinin yüzünü nurlandırsın”.

 “Sizin en hayırlınız: Kur’anı öğrenen ve öğreten kimsedir”.
“Kur’an okuyun. Zira Kur’an, kıyamet günü Kur’an ehline şefaatçi olarak gelecektir”.

“Cenab-ı Hak bir hadis-i kudsîde şöyle buyuruyor:
 “Şu kimseleri sevmek bana vacip oldu. (Şu kimseleri mutlaka severim): -      Benim rızam için birbirlerini sevenler...
-Benim rızam için bir araya gelenler...
-Benim rızam için birbirlerini ziyaret edenler...
-Benim rızam için birbirlerine ikramda bulunanlar...”
“Cehennem, nefsî arzularla perdelenmiştir. Cennet ise, zorluklarla perdelenmiştir”. (Cehennem’e giden yol nefsî arzular, şehvetler ve zevklerle doludur. Cennet’e giden yol ise fedakârlıklar, zorluklar ve imtihanlarla doludur.)
 “Yeryüzünde olanlara merhamet edin ki, gökyüzündeki (melekler) size merhamet etsin”.
 “Sizden birinizin arzusu, benim getirdiğime -Kur’ana- uygun olmadıkça, gerçek mü’min olamaz.”

 “Mü’min, mü’min kardeşi için birbirine destek veren bir binanın tuğlaları gibidir”.

“Sizden biriniz, kendisi için arzu ettiği bir şeyi din kardeşi için arzu etmedikçe, gerçek mü’min olamaz”.

- “Sizden biriniz, beni kendi evlâdından, anne ve babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe, gerçek mü’min olamaz”.
 
 “Kim ilim öğrenme arzusuyla bir yola girerse, Allah bu sebeple ona Cennet’e giden yolu kolaylaştırır”.

 “Allah kimin için hayır dilerse, onu dinde fakîh -derin anlayış ve ilim sahibi- kılar”.

 “Allah’a yemin olsun ki; Allah’ın, senin sebebinle bir kişiyi hidayete erdirmesi, senin için kırmızı -değerli- develerin sahibi olmaktan daha hayırlıdır”.

 “Allah, bu kitap sebebiyle -yani Kur’ana uydukları için- pek çok milleti yükseltir. Yine bu kitap sebebiyle -yani Kur’ana uymadıkları için- pek çok milleti alçaltır”.

 “Benim sünnetime sarılın. Benden sonra gelecek olan ve kendilerine hidayet verilen raşid halifelerin –yani dört halifenin- yoluna uyun”.

 “Kim bana itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim bana karşı gelirse, Allah’a karşı gelmiş olur”.

 “Kim, bizim bu işimizde -dinimizde- bulunmayan -dine aykırı- bir şey -yani BİD’AT veya HURAFE- icad ederse, bu reddedilir”.

”Amellerin Allah’a en sevimli olanı: az da olsa devamlı olanıdır”.
 
 “Kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği ameli: Namazıdır”.

 “Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir”.

 “Veren el, alan elden daha hayırlıdır”.

 “Hayâ -utanma- imandandır”.

 “Müslüman, diğer müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir”.

 “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız... Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz”.

 “Mü’minlerin iman yönünden en kâmil olanı, ahlâkı en güzel olanıdır”.

”Allahım!.. Çirkin ahlâktan, çirkin davranışlardan ve çirkin arzulardan sana sığınırım”.

 “Allahım!.. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım”.

 “Allahım!.. Beni en güzel ahlâka ulaştır, En güzel ahlâka ulaştıracak olan ancak sensin. Beni kötü ahlâktan uzaklaştır. Kötü ahlâktan uzaklaştıracak olan ancak sensin”.

 “Nerede olursan ol, Allah’tan kork. Her kötü davranışın ardından iyi bir amel işle ki, o günahı silsin. İnsanlara güzel ahlâk ile davran”.

 “Allahım!.. Senden hidayet üzere olmayı, takvâ sahibi olmayı, iffetli olmayı ve senden başkasına muhtaç olmamayı niyaz ederim”.

 “Kul, sakıncalı olan şeylerden kaçınmak için sakıncalı olmayan -şüpheli- şeyleri terk etmedikçe, gerçek takvâ sahiplerinin derecesine ulaşamaz”.

 “Müminler, birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet etme ve birbirlerine şefkat gösterme konusunda bir vücut gibidirler. Vücudun bir organı rahatsız olsa, diğer organlar uykusuzluk ve hararette ona ortak olurlar”.

 “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek mümin olamazsınız.”.

 “Kişi, -kıyamet günü- sevdiği kimse ile beraberdir”.

 “Merhamet etmeyene merhamet edilmez”.

“Allah, kullarından ancak merhamet edenlere merhamet eder”.

“Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün hakkını bilmeyen bizden değildir”.

* * *
Kaynaklar :  Müslim    Buharî    Tirmizî

Dilek Kutusu Çok Yakında Tekrar Aktif Olacaktır ... !!!
Tılsımlı Kravatlar & Tılsımlı Gömlekler
Tılsımlı Yüzükler & Kolyeler
Tılsımlı Giysiler Takılar
Talepler kişilerin İstekleri ve Amaçlarına göre değişiklik arzetmektedir. En Çok Talep Edilen Konuların Başında:

- Siyasi Rekabette Üstünlük
- Parasal Güç
- İdarecilik Elde Etme
- Aile Huzurunun Sağlanmasİ
- Rakiplere Üstünlük
- Cazibe Merkezi Olma
Medyum Tufan ' la Tanışmak Görüşmek isteyen, bilgi almak sohbet etmek isteyen siz Medyum Tufan severleri Bir araya geliyor...

Güncel Buluşmalar
Buluşmalardan Resimler
Online  :10 Bugün  :305 Toplam  :2130600 
Medyum Tufan TUFAN'a ulaşmak ve yardım almak için :
Gsm: 0532 484 30 33 / Tel : 0212 296 67 23
Nişantaşı / İSTANBUL
Ana Sayfa Videolar İletişim HakkımdaBasında Biz Medyum Tufan Başvuru Konuları Bakımlar Büyü ve EtkileriBilinmeyenler Merak Edilenler Parapsikoloji Vefkler Damla Bilişim Karakter Boyutu:12 Px Karakter Boyutu:13 Px Karakter Boyutu:14 Px Yazdır Arkadaşına Gönder