Ünlülerin Medyum u Medyum Tufan Hoca Her türlü sorununuzda Sizlerin yanında... MEDYUM TUFAN

“Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lâkin sâlihlerin duâsı, nüzûl etmiş ve edecek olan elem ve musîbeti def etmeğe ve kaldırmağa medâr olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları, duâ ediniz."

Büyük ve küçük günahlar

Öncelikle hatırlatmak isterim . Büyük günahlar ve küçük günahlar kısmında yer alan noktalara dikkat edelim , zira yolu kaybedersek veya şaşırırsak  yol göstericilerimiz bize ışık olmaya devam edecektir ..

Büyük Günahlar" önemli ölçüde 54 Farz olarak sayılan durumlardan terk edilmesi istenenleri yapmak ya da yapılması istenenleri terk etmek suretiyle ortaya çıkar.

Büyük günahların sayısı çoktur.

 Büyük Günahlar

 İmanın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar

İmanın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, iman esaslarının uzantısı durumundaki yanlış ve bozuk inançlardır:

BENİM BAZI TV PROGRAMLARINDA Kİ KARŞIMDAKİLERE SÖYLEDİĞİM GİBİ

1- Allah'a şirk koşmak.

2- Falcılara, kahinlere, sihirbazlara, gâipten (:gaybden) haber verdiklerini iddia edenlere inanmak ve kapılmak. 
(  Şifa da,  çarede,  Kaderde Allah’tan gelmektedir yaratılmış hiç kimse onun üstünde değildir. Üstündeyiz diyenler şeytanın elçisidir habercisidir …TT)

3- Allah'tan başkasına yemin etmek.

4- Dininden dönüp mürted olmak.

5- Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip unutmak; okumasını öğrendikten sonra unutmak.

6- Dünyaya muhabbet etmek/bağlanmak.Dünya muhabbetine düşüp âhireti unutmak, dinî vazifeleri terk etmek.

7- Hz. Peygambere yalan/hilaf (:gerçek dışı) söz isnad etmek, onun söylemediği bir sözü söylemek.

8- Hz. Peygamber'in (s.a) ashabına/sahabeye dil uzatmak/kötü söz söylemek ve onlara sövmek.

9- Mukaddesata küfretmek, bunları alaya almak.

İslâm'ın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar

İslâm'ın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, İslâm'ın şartlarıyla ilgili olumsuz tutum ve davranışları hatırlatıcı ve açıklayıcı esaslardır:

Vaktinden evvel ezan okumak ve namaz kılmak.

Beş vakit namazı vakitlerinde kılmayıp, kazaya bırakmak.

Bir özür olmadığı halde, Ramazan orucu tutmamak,oruçlu  müslümanların önünde oruç yemek.

Malının zekâtını ve mahsulünün payını  vermemek.

Bir namaz vaktini kaçıracak kadar cünüplükten temizlenmemek; cünüp gezmek.

Helal-Haramla İlgili Büyük Günahlar

Helalı helal bilip itikat etmemek; haramı/haram olanı, haram bilip itikat etmemek.

Erkekler ve kadınlar, şehveti tahrik edecek şekilde giyinmek.

Erkekler ipekli giyinmek, âlâyişli/gösterişli bir şekilde süslenmek.

Edep yerlerini/avret mahallini açmak, başkasına göstermek; başkasının avret yerine bakmak.

Kadınlar erkek elbisesi giymek; erkekler kadın elbisesi giymek; karşı cinse benzemeye çalışmak.

Karnı doyduktan sonra yemek/yemeğe devam etmek. (Aşırıyla gitmek )

Şarap ve alkollü içkiler içmek;

Keyif verecek (esrar, eroin gibi uyuşturucu) şey yemek-içmek.

 Domuz eti ve yağı yemek.

Ölmüş hayvan ( leş) eti yemek ve yedirmek.

Birbirine nişan almak/nişan dökmek (dövme yaptırmak gibi).

Faiz (riba) almak ve vermek, tefecilik yapmak.

Hırsızlık etmek.

Başkasının malını zorla gasbetmek/cebren almak.

 İslâm'ın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar

İslâm'ın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, İslâm'ın şartlarıyla ilgili olumsuz tutum ve davranışları hatırlatıcı ve açıklayıcı esaslardır:

Vaktinden evvel ezan okumak ve namaz kılmak.

Beş vakit namazı vakitlerinde kılmayıp, kazaya bırakmak.

 Bir özür olmadığı halde, Ramazan orucu tutmamak,oruçlu  müslümanların önünde oruç yemek.

 Malının zekâtını ve mahsulünün payını  vermemek.

Bir namaz vaktini kaçıracak kadar cünüplükten temizlenmemek; cünüp gezmek.

Helal-Haramla İlgili Büyük Günahlar

- Helalı helal bilip itikat etmemek; haramı/haram olanı, haram bilip itikat etmemek.

- Erkekler ve kadınlar, şehveti tahrik edecek şekilde giyinmek.

- Erkekler ipekli giyinmek, âlâyişli/gösterişli bir şekilde süslenmek.

Edep yerlerini/avret mahallini açmak, başkasına göstermek; başkasının avret yerine bakmak.

Kadınlar erkek elbisesi giymek; erkekler kadın elbisesi giymek; karşı cinse benzemeye çalışmak.

- Karnı doyduktan sonra yemek/yemeğe devam etmek. (Aşırıyla gitmek )

- Şarap ve alkollü içkiler içmek;

Keyif verecek (esrar, eroin gibi uyuşturucu) şey yemek-içmek.

 Domuz eti ve yağı yemek.

Ölmüş hayvan ( leş) eti yemek ve yedirmek.

Birbirine nişan almak/nişan dökmek (dövme yaptırmak gibi).

Faiz (riba) almak ve vermek, tefecilik yapmak.

Hırsızlık etmek.

Başkasının malını zorla gasbetmek/cebren almak.

Ahlâkla İlgili Büyük Günahlar

72 büyük günahın önemlice bir bölümü güzel ahlâkın   zıddı olan kötü ahlâkla ilgilidir:

(Dinî hükümleri öğrenmeyenler, rahatlıkla haram işleyebilir)

Anaya babaya asi olmak, onları dövmek.

 akrabalarla bağlantıyı kesip, onları ziyaret etmemek, varsa hâcetlerini görmemek.

Haset etmek.

Emanete hıyanet etmek.

 Müslüman veya kâfir bütün insanlara hıyanet etmek.

 Mü'minin imana ve İslam'ın emirlerine itaate dair olan taraflarını alaya almak.

 Küfür ve fuhuş sözler konuşmak.

 Söz/laf taşımak, koğuculuk etmek

Gıybet / dedikodu etmek.

Mü'min kardeşinin hatırını/gönlünü yıkmak/kalbini kırmak.

Namuslu kadınlara dil uzatmak/bir saliha/namuslu hatuna fahişe demek, namuslu kadınlara ait aile sırlarını yaymak.

Kadınlar, erkeklerinin yatağından kaçmak.

İki kızkardeşi birden nikâh altında tutmak

Ehlinin (karısının) oyluğunu (:avret ve mahrem yerlerini) anasının oyluğuna benzetmek (zıhar yapmak:Türkçe'de 'anam avradım olsun' demek gibi).

Ehlinin anasına sövmek.

 Cahil kalmak; dinî vazifeleri, farzları, vacipleri, sünnetleri öğrenmeyip, cahillikte ısrar etmek cahillikte ısrar etmek.

(Dünya ve âhiret işlerine ve dinine ait bilgileri (farzları ve haramları) öğrenmemek, cahillikten sakınmamak.

Cahillik ne musibettir bilmemek
(Bilmediğini bilmeyen de rahatlıkla harama düşebilir).

Ölçüyü ve tartıyı düzgün ve adaletli yapmamak, hileli yapmak.

 Allah Teâlâ'nın azabından emin olmak/korkmamak; kurtuluşa ermiş özel kişilerden olduğu sanısına kapılmak.

Allah'ın rahmetinden ümit kesmek.

 Zina etmek, meşru olmayan şehevi zevkler peşinde koşmak; kendine zina ettirmek.

Eşcinsel ilişkiye girmek

 Loğusa ve âdet halinde karısına yaklaşmak/cinsel ilişkiye girmek.

Başkasının avretine (avradına)/karısına kızına şehvetle bakmak.

Kibirlenmek/tekebbür etmek Kibirlenip insanlara zulüm ve tahakküm etmek. (büyüklük taslamak; kendini üstün görmek; tevazudan uzaklaşmak);

Haksız yere yetim malı yemek.

 Ölüm döşeğindeyken varisten/mirasçıdan mal kaçırmak.

Yalan söylemek,

 Yalan/boş yere yemin etmek, çok çok yemin etmek.

 Yalan yere/yalancı şahitlik yapmak; hak/doğru şahitliğe varmamak/gitmemek.

Canlı bir hayvanı ateşe atmak.

 Cimrilik ve hasislik/nekeslik etmek

Yapılan iyiliği başa kakmak/Bir adama iyilik edip sonra başına kakmak.

 Zorunlu olmayarak kahkahayla çok gülmek.

Tegannî etmek (ahlâksız şarkılar söylemek).

 Günahlarla İlgili Büyük Günahlar

72 büyük günahın birkaçı, günah işler yapmakla ilgilidir:

Günah/küçük günah işlemekte ısrar etmek/Çok çok günahına musır olmak.

 Harem-i Kâbe'de günah işlemek.

 Toplum Hayatıyla İlgili toplumsal ve siyasî hayatla Büyük Günahlar


Ülülemre (devletin meşru yönetimine ve kanunlarına) itaat etmemek; devlete, amirlere isyan etmek.

Haksız yere, bilerek adam öldürmek.

 İntihar etmek.

Harpte düşmandan korkup kaçmak; Allah yolunda cihadı terk etmek.

Rüşvet almak ve vermek.

Gücü yeten kimsenin münkeri/kötülüğü menetmemesi/engellememesi
 

Dilek Kutusu Çok Yakında Tekrar Aktif Olacaktır ... !!!
Tılsımlı Kravatlar & Tılsımlı Gömlekler
Tılsımlı Yüzükler & Kolyeler
Tılsımlı Giysiler Takılar
Talepler kişilerin İstekleri ve Amaçlarına göre değişiklik arzetmektedir. En Çok Talep Edilen Konuların Başında:

- Siyasi Rekabette Üstünlük
- Parasal Güç
- İdarecilik Elde Etme
- Aile Huzurunun Sağlanmasİ
- Rakiplere Üstünlük
- Cazibe Merkezi Olma
Medyum Tufan ' la Tanışmak Görüşmek isteyen, bilgi almak sohbet etmek isteyen siz Medyum Tufan severleri Bir araya geliyor...

Güncel Buluşmalar
Buluşmalardan Resimler
Online  :10 Bugün  :305 Toplam  :2130600 
Medyum Tufan TUFAN'a ulaşmak ve yardım almak için :
Gsm: 0532 484 30 33 / Tel : 0212 296 67 23
Nişantaşı / İSTANBUL
Ana Sayfa Videolar İletişim HakkımdaBasında Biz Medyum Tufan Başvuru Konuları Bakımlar Büyü ve EtkileriBilinmeyenler Merak Edilenler Parapsikoloji Vefkler Damla Bilişim Karakter Boyutu:12 Px Karakter Boyutu:13 Px Karakter Boyutu:14 Px Yazdır Arkadaşına Gönder