Ünlülerin Medyum u Medyum Tufan Hoca Her türlü sorununuzda Sizlerin yanında... MEDYUM TUFAN

“Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lâkin sâlihlerin duâsı, nüzûl etmiş ve edecek olan elem ve musîbeti def etmeğe ve kaldırmağa medâr olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları, duâ ediniz."

Kader değişir mi ?

DEĞERLİ OKURLARIMIZA

yıldızlar bizleri , kişiliğimizi , yaşantımızı etkiler mi ?
sorusunun cevabı  olarak ;
Buruc suresi ayetlerini ,yıldızlar konusunu içeren ayetleri ve son olarak ta gök- gökyüzü konularında 280 den fazla ayetin  bir kısmını   sizlerle paylaştık .

Buradan anlaşılacağı üzere Yüce kitabımız Kuran-ı Kerimde yeryüzüne karşılık  olarak  gökyüzünün ;semanın defalarca vurgulanarak bizlere önemi ve işleyişi hakkında bazen açık bazense kapalı manalar buyurulmuş  olduğunu gördük . 

Buradan hareketle  yıldızların, ya da bazı uzay cisimlerinin , semadan gelen etkilerinin olduğunu ; bu etkilerin hem yeryüzü  tabiatında ,  hem de insan tabiatı üzerinde  etkili olduğunu anlamış olduk .

Bilimin ışığında yapılan araştırmalara baktığımızda  gökyüzünde bazı manyetik etkilerin oluştuğunu bu etkilerin bazılarının tahrip edici ; bazılarının yapıcı nitelikler oluşturduğunu bilmekteyiz . (Güneş ışınlarında olduğu gibi)
Ancak bilinmeyenler öylesine çok ki  , keşfedilecek öğrenilecek  sonsuz bilgi yumağının  ulaşılmış bir kısmında bile bizleri hayretlere düşürecek olağanüstü bilgi akımlarıyla karşılaşıyoruz.

Diğer taraftan  dünyanın küçük bir uydusu olan ayın dünyanın dörtte biri büyüklüğünde ve  ve 81,3 hafifliğinde olmasına rağmen yaratmış olduğu çekim alanıyla dünyadaki okyanusların etkilenmesi ve gelgit sürecinin oluşmasını düşündüğümüzde ay’ın insan bedeni üzerindeki  etkisini anlamamak nerdeyse imkansızdır.

Çözdüğümüz yada çözemediğimiz şekliyle   dünyamız ve üzerinde yaşayan hayvanlar  ve bitki alemi de olmak üzere    biz insanlarda bu etkilere alıcı ve açık olduğumuzdan bu sorunun yanıtıda  : Evet  yıldızlar bizi ,bizi olduğu gibi tüm tabiatı etkilemektedir .

Ama asıl sorular  şudur :
Yıldızlar yol gösterici midir ?
İşaretleyici midir ?
Haberci midir ?


Yıldızlar kişiye ve olaylara dair  geleceği mi haber vermektedir .?
Yıldızlar bir işaret koyarak  olayları  yada kişileri  mi işaretlemektedir?
Yıldızlar    bazı konulara veya hemen her konuda insanlara yol göstermektemidir ?

İşte bu soruların cevabını astroloji bilimi verememektedir .

Astroloji  temel anlamda gezegenler ve yıldızlara dayalı olarak burçlar tablosunu oluşturmakta  ,kişiyle ilgili karakter ve davranış özelliklerini incelemektedir.

İleri astroloji çalışmaları dünya üzerindeki ülkelerin karakteristik özelliklerini incelemekte hatta biraz daha ileri giderek  yaşanacak toplumsal hareketlenmeleri  olayları , siyasi ve diplomatik gelişmelerin boyutlarını,doğal afetlerin iletişim ,teknoloji ,sağlık  gibi geniş   bir yelpazede ele almış nerede ne  zaman ve nasıl olacağına kadar  inceleme ve haber verme misyonu üstlenmiştir . 

  Dünya üzerinde  yaşayan 3 milyara yakın insanın günlük burç fallarına bakmadan işe gitmediğini , yada  rağbet edilen  astrolojik  internet sitelerinde  gezerek ,zamanının büyük çoğunluğunu sonu gelmez bir ilgi ve merakla sürdürdüğünü düşünürsek Astrolojinin kavram olarak insanlar üzerindeki etkisinin yıldızlardan gelen etkiden çok  daha fazla olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz.

Sayın hocam yıldızların veya burçların  yaşamımızın üzerinde gerçekten bir etkisi var mı ? Varsa bu nasıl oluyor ,?
Pek çok ilahiyatçı böyle şeyler yoktur, safsatadır
İnanmayın diyorlar , sizin görüşünüz nedir ?*
saygılarımla .
 

 Dünya üzerinde  yaşayan 3 milyara yakın insanın günlük burç fallarına bakmadan işe gitmediğini , yada  rağbet edilen  astrolojik  internet sitelerinde  gezerek ,zamanının büyük çoğunluğunu sonu gelmez bir ilgi ve merakla sürdürdüğünü düşünürsek Astrolojinin kavram olarak insanlar üzerindeki etkisinin yıldızlardan gelen etkiden çok  daha fazla olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz.

  Kıymetli kardeşim bakınız ;  Kuran’ı Kerimde bir suremizin de adı  BURUC suresidir .
Öncelikle bu suremizi  aktaralım ve sonra görüşlerimize  devam edelim

   Büruc Suresi   ( Kuran’ı Kerim Diyanet Mealinden ,85 .sure )

1.  Burçlarla dolu göğe andolsun,

2.  Va'dedilmiş güne (kıyamete) andolsun,

3-4-5Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü'minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir.


6-7   O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

 8-9 Onlar mü'minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir.

10  Şüphesiz mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.


11 İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklar akan, cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.


12 Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok çetindir.


13  Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar


14 O, çok bağışlayandır, çok sevendir.


15  Arş'ın sahibidir, şanı yüce olandır.


16  Dilediğini mutlaka yapandır.


17-18 Orduların, Firavun ve Semûd'un haberi sana geldi mi?


19  Hayır, inkar edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.


20  Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.


21 Hayır o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur'an'dır.


22   O korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz'da)dır,


YILDIZLAR KONUSUNDA İSE BAKTIĞIMIZDA  FARKLI SURELERDE
CENAB-I HAK şöyle buyurmaktadır .

 Enam Suresi(97) O, sayelerinde, kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık.


Araf Suresi(54)
Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş'a1 kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir

Nahl Suresi(12)
O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O'nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır.


Nahl Suresi(15-16)
Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.

Hac Suresi(18)
Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş ay, yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz, Allah dilediğini yapar.

Saffat Suresi(6)  Biz en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık.

 Saffat Suresi(89)  İbrahim yıldızlara baktı ve "Ben hastayım" dedi.


Tur Suresi(49)
Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O'nu tespih et.

Vakıa Suresi(75-76 )
Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, -eğer bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir-


Mürselat Suresi(8)  Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman,

Tekvir Suresi(2)  Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,

 İnfitar Suresi  (2)  Yıldızlar saçıldığı zaman,


54 - Kamer (AY)Suresi
Bismillahirrahmânirrahîm
 
1 Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.

2 Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve "Süregelen bir sihirdir" derler.


3 Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş, (Allah nasıl takdir ettiyse öylece) gerçekleşecek (değişmeyecek)tir.


4 Andolsun, onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi.


5 Bu haberler, zirveye ulaşmış birer hikmettir! Fakat uyarılar fayda vermiyor!


6-7 O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar, o davetçinin (İsrafil'in benzeri görülmemiş) bilinmedik (korkunç) bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar.

8 Davetçiye doğru koşarlarken kâfirler, "Bu zor bir gün" derler.

 
9 Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp "Bu bir delidir" dediler ve kulumuz (tebliğ görevinden) alıkonuldu.

 10 O da Rabbine, "Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım et" diye dua etti.

11 Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık.

 12 Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.

13 Biz Nûh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik.

14 Gemi, inkar edilen kimseye (Nuh'a) bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu.

15 Andolsun, biz onu (tufan olayını) bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan?

16 Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (gördüler)!

17 Andolsun biz, Kur'anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

18  Âd kavmi de (Hûd'u) yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış!


19 Biz onların üstüne, uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik.


20 İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.


21 Azabım ve uyarılarım nasılmış, (gördüler)!

22 Andolsun biz, Kur'anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

23-24 Semûd kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: "İçimizden bir insana mı uyacağız? (Asıl) o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz."

25"Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır o, yalancının, şımarığın biridir."

26Onlar yarın bilecekler: Kimmiş yalancı, kimmiş şımarık!


27 (Salih'e şöyle demiştik:) "Şüphesiz biz, onlara bir imtihan olmak üzere, o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret."

28 "Onlara, suyun (deve ile) kendileri arasında (nöbetleşe) paylaştırıldığını, bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun."

29 Derken, (kavmin en azgını olan) arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti.

30 Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış!

31 Şüphesiz biz, onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de, onlar, ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular.

32 Andolsun, biz Kur'anı, düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

33 Lût kavmi de uyarıcıları yalanladı.


34-35  Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lût'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız.


36  Andolsun, Lût onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar.

37 Andolsun, onlar onun (meleklerden olan) misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. "Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!" dedik


38 Andolsun, onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi.


39 Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!" dedik.

40 Andolsun, biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

41 Andolsun, Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti

42 Bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık.

43 (Ey Mekkeliler!) Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var?

44 Yoksa onlar, "Biz yardımlaşan (güçlü) bir topluluğuz" mu diyorlar?


45 O topluluk yakında (Bedir'de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.

46 Hayır, kıyamet, onların (görecekleri asıl azabın) vaktidir. Kıyamet (azabı) ise daha müthiş ve daha acıdır.

47 Şüphesiz suçlular (müşrikler) sapıklık ve ateşler içindedirler.


48 Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine, "Cehennemin dokunuşunu tadın!" denecek.

49 Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.

50  Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. (Anında gerçekleşir.)

51 Andolsun, biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan?

52  İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır.

53 Küçük, büyük her şey satır satır yazılmıştır.

54 Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde, ırmak başlarındadırlar.

55 Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.

Dilek Kutusu Çok Yakında Tekrar Aktif Olacaktır ... !!!
Tılsımlı Kravatlar & Tılsımlı Gömlekler
Tılsımlı Yüzükler & Kolyeler
Tılsımlı Giysiler Takılar
Talepler kişilerin İstekleri ve Amaçlarına göre değişiklik arzetmektedir. En Çok Talep Edilen Konuların Başında:

- Siyasi Rekabette Üstünlük
- Parasal Güç
- İdarecilik Elde Etme
- Aile Huzurunun Sağlanmasİ
- Rakiplere Üstünlük
- Cazibe Merkezi Olma
Medyum Tufan ' la Tanışmak Görüşmek isteyen, bilgi almak sohbet etmek isteyen siz Medyum Tufan severleri Bir araya geliyor...

Güncel Buluşmalar
Buluşmalardan Resimler
Online  :8 Bugün  :303 Toplam  :2130598 
Medyum Tufan TUFAN'a ulaşmak ve yardım almak için :
Gsm: 0532 484 30 33 / Tel : 0212 296 67 23
Nişantaşı / İSTANBUL
Ana Sayfa Videolar İletişim HakkımdaBasında Biz Medyum Tufan Başvuru Konuları Bakımlar Büyü ve EtkileriBilinmeyenler Merak Edilenler Parapsikoloji Vefkler Damla Bilişim Karakter Boyutu:12 Px Karakter Boyutu:13 Px Karakter Boyutu:14 Px Yazdır Arkadaşına Gönder